საკონტაქტო ინფორმაცია
გ. ნადარეიშვილის 4
თბილისი 0120, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2715715
ელ. ფოსტა: info@gfs.ge

შეკვეთები

 

შპს ”ფუდსერვისი”

იურიდიული მისამართი:     ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. № 2
ფაქტიური მისამართი:     ქ. თბილისი, გ. ნადარეიშვილის № 4
საიდენტიფიკაციო კოდი:     205179849
ბანკი:     სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია
ბანკის კოდი:     UGEBGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში (GEL):     GE49VT1100000000483602
 
ფიქსირებული ნომერი:     +995 32 2715715
მობილური ნომერი:     +995 577 004046