ორხევის ბოსტნეულის გადამამუშავებელი და შესანახი საწარმოს პროექტი